Vespa fighting – Flash game – Phần 2

Trong phần 1 của game này nhân vật của game chỉ tránh né các xe chạy ngược chiều. Trong phần 2 này nhân vật sẽ chạy 1 chiếc Vespa Acma TAP có thế bắn hạ các xe ngược chiều. Vespa Acma TAP là xe được sản xuất vào những năm 50 để phục vụ chiến trường Đông Dương. Xe này có đặc điểm là có 1 khẩu Bazooka rất to gắn dọc thân xe.

Game này là 1 ví dụ rất rõ ràng của tính kế thừa trong lập trình hướng đối tượng (oop). Phần 1 và phần 2 của game vespa fighting dùng chung rất nhiều class. Cách chơi phần này cũng tương tự như trong phần 1, bạn dùng 2 phím lên (↑) và xuống (↓) để điều khiển xe tránh các xe ngược chiều. Ở phần 2 khác hơn 1 chút là bạn có thể bắn hạ các xe ngược chiều bằng cách nhấn phím cách (spacebar) để bắn.

Bạn click vào hình bên trên hoặc click vào đây để chơi vespa fighting phần 2: vespa fighting 2