Tangram – Flash & Android Game

Trong phần mềm làm toán “Stark in Mathe 3” tôi đã giới thiệu game Tangram làm với ActionScript2. Hôm nay tôi làm lại game này bằng ActionScript3 với nhiều thay đổi để hấp dẫn hơn và có thể chơi trên điện thoại di động Android.

Trong loạt bài về Flash Air trên blog này tôi cũng đã giới thiệu về việc các ứng dụng Flash nay đã có thể chạy trên điện thoại Android từ 2.2 trở lên, thì game này chính là một trong các ví dụ cụ thể cho Flash Air trên Android 2.2. Bạn có thể download file “tangram_air.apk” ở cuối bài về cài trên máy để chơi như bình thường. Tuy nhiên lưu ý, trước khi cài game này lên điện thoại của bạn thì điện thoại của bạn cần phải cài AIR cho Android trước. AIR cho Android bạn có thể download miễn phí trên mạng.

Click vào hình dưới đây để chơi thử game này.

Download: tangram_air.apk