Tag Archives: Tutorials

HitTestObject và HitTestPoint – AS3

HitTest là 1 phương pháp đơn giản để kiểm tra khi 2 đối tượng va chạm vào nhau. Phương pháp này rất hay được dùng trong việc làm game. Ở bài này tôi giới thiệu 2 phương pháp là hitTestObject và hitTestPoint. – hitTestObject: dùng để kiểm tra khi 2 đối tượng chẳng hạn như […]