Tag Archives: timer

Vespa fighting – Flash game – Phần 2

Trong phần 1 của game này nhân vật của game chỉ tránh né các xe chạy ngược chiều. Trong phần 2 này nhân vật sẽ chạy 1 chiếc Vespa Acma TAP có thế bắn hạ các xe ngược chiều. Vespa Acma TAP là xe được sản xuất vào những năm 50 để phục vụ chiến […]

Vespa fighting – Flash game – Phần 1

Vespa fighting là 1 Flash game nhỏ vui vui để dành tặng các anh em yêu thích xe vespa cổ. Game này được viết bằng ActionScript3 theo OOP (lập trình hướng đối tượng) và được áp dụng rất nhiều các bài ví dụ mà tôi viết trong blog này chẳng hạn như OOP, timer, hitTesObject […]

Đếm thời gian (time delay) trong AS3

Trong ActionScript3 có 2 cách để thực hiện việc đếm thời gian (đặt 1 khoảng thời gian dừng). Thứ nhất là setInterval được kế thừa từ ActionScript2, và cách thứ 2 là dùng Timer class của ActionScript3. Dưới đây là các ví dụ cụ thể của cả 2 cách thức này.