Tag Archives: Photoshop

Hà Nội phố – Flash

Flash “Hà Nội phố” dưới đây có ý tưởng được lấy từ thiết kế của công ty thiết kế FMP ở Ukraine. Tôi viết lại bằng ActionScript2. Bối cảnh 1 góc phố ở Hà Nội được thiết kế nhờ trợ giúp của Photoshop.