Tag Archives: media

Media Streaming Server – RTMP Server

Streaming media là phương tiện nhận và hiển thị liên tục âm thanh, hình ảnh đến người dùng cuối. Chẳng hạn khi bạn có 1 đoạn video dài tổng cộng 1 phút và bạn muốn phát online đoạn video bắt đầu ở giây thứ 20 và kết thúc ở giây thứ 30 thì bắt buộc […]