Tag Archives: Flash

Vespa fighting – Flash game – Phần 2

Trong phần 1 của game này nhân vật của game chỉ tránh né các xe chạy ngược chiều. Trong phần 2 này nhân vật sẽ chạy 1 chiếc Vespa Acma TAP có thế bắn hạ các xe ngược chiều. Vespa Acma TAP là xe được sản xuất vào những năm 50 để phục vụ chiến […]

Vespa fighting – Flash game – Phần 1

Vespa fighting là 1 Flash game nhỏ vui vui để dành tặng các anh em yêu thích xe vespa cổ. Game này được viết bằng ActionScript3 theo OOP (lập trình hướng đối tượng) và được áp dụng rất nhiều các bài ví dụ mà tôi viết trong blog này chẳng hạn như OOP, timer, hitTesObject […]

Tạo Scroller tương tác 2 chiều trong AS3

Scroller tương tác 2 chiều nghĩa là scroller có thể kéo để điều khiển được 1 MovieClip chạy lên, xuống theo vị trí của thanh kéo và ngược lại, khi người dùng kéo MovieClip lên xuống thì thanh kéo trên scrollbar cũng chạy theo sự thay đổi vị trí của MovieClip. Ngoài ra thanh kéo […]