Tag Archives: ActionScript2

Hà Nội phố – Flash

Flash “Hà Nội phố” dưới đây có ý tưởng được lấy từ thiết kế của công ty thiết kế FMP ở Ukraine. Tôi viết lại bằng ActionScript2. Bối cảnh 1 góc phố ở Hà Nội được thiết kế nhờ trợ giúp của Photoshop.

FlashVars trong AS2 và AS3

FlashVars là 1 phương pháp đơn giản và dễ dàng để truyền dữ liệu (data) hoặc các biến (variables) từ HTML vào Flash. Các biến được truyền qua FlashVars sẽ đi vào _root của Flash. Trong file HTML, biến được truyền qua FlashVars có dạng như  sau: <param name=”FlashVars” value=”ngon_ngu=tieng_viet” /> Trong đó “ngon_ngu” chính […]

Ai là triệu phú – Flash Game

Đây là 1 Flash game được làm dựa theo game show  nổi tiếng “Ai là triệu phú”. Game này được viết bằng ActionScript 2. Cũng giống như nguyên bản của game show, Flash game “Ai là triệu phú” cũng có 15 mức câu hỏi từ dễ đến khó và 3 sự trợ giúp.