Phần mềm làm toán – Stark in Mathe 3

Trong bài này tôi muốn giới thiệu với các bạn phần mềm làm toán “Stark in Mathe 3”. Đối tượng hướng tới của phần mềm này là học sinh lớp 3 đang theo học trong các trường phổ thông của nước Đức. Đây là 1 phần trong luận văn tốt nghiệp của tôi khi học tại CHLB Đức.

“Stark in Mathe 3” được viết bằng Flash8, ActionScript2 bao gồm hàng trăm bài tập toán khác nhau xuyên suốt toàn bộ chương trình toán lớp 3 của các trường phổ thông trên nước Đức. Chương trình này cũng khá gần với chương trình toán lớp 3 ở Việt Nam. Chương trình này có tổng cộng 5 phần: Tính toán trong phạm vi 1000 – Cộng trừ – Nhân chia – Hình học – chuyển đổi đơn vị. Cuối mỗi phần đều có 1 trò chơi phù hợp với trẻ em ở độ tuổi lớp 3 và phù hợp với chương trình học để người học có thể giải trí (vào mục Spiel cuối mỗi bài để chơi trò chơi).

Click vào đây để xem phần mềm này: Stark in Mathe 3