Media Streaming Server – RTMP Server

Streaming media là phương tiện nhận và hiển thị liên tục âm thanh, hình ảnh đến người dùng cuối. Chẳng hạn khi bạn có 1 đoạn video dài tổng cộng 1 phút và bạn muốn phát online đoạn video bắt đầu ở giây thứ 20 và kết thúc ở giây thứ 30 thì bắt buộc bạn phải có 1 Media Streaming Server. Các server này dùng phương thức RTMP là phương thức có độ bảo mật cao. Phương thức RTMP mã hóa các dữ liệu được truyền đi giữa Flash Player và Media server. Dưới đây là 1 số phương thức dạng RTMP hay được sử dụng:

RTMP: là phương thức được truyền nhanh nhất nhưng không được bảo vệ tốt.
RTMPERTMPS: là các phiên bản mã hóa của RTMP. Bảo mật cao hơn nhiều so với RTMP.
RTMPT: được bảo mật tốt nhưng chậm.
– Ngoài ra còn có RTMPTE cũng là phiên bản mã hóa khác của RTMP.

Các Protocols này sử dụng các cổng (Port) 1935, 443, 80.

Dưới đây là danh sách 1 số RTMP Server.

Adobe:
Flash Media Server
LiveCycle DS

Non-Adobe:
Red5 (Java)
Wowza (Java)
WebOrb (.NET, Java)
ErlyVideo (Erlang)
RubyIzumi (Ruby)
RTMPD (C++)
Cygnal (C++)
RTMPy (Python)
RTMPlite (Python)
MammothServer (OpenFMS) (C++)

Trong đó Red5 là miễn phí. Wowza cũng có thể download bản chạy thử để test trên máy (http://www.wowzamedia.com/store.html). Các server khác tôi chưa thử.

Đây là 1 Flash Movie Player nho nhỏ để các bạn hình dung hoạt động của RTMP Server.