Category Archives: Tutorials

AIR cho Android – Phần 2

Trong phần 1 tôi đã giới thiệu về việc dùng AIR để tạo database và nhập dữ liệu vào database. Trong phần 2 này tôi tiếp tục giới thiệu bước tiếp theo là hiển thị dữ liệu từ database lên Flash. Vì trong phần này đơn giản chỉ giới thiệu cách gọi dữ liệu từ […]

AIR cho Android – Phần 1

Hiện nay các ứng dụng Flash đã có thể hoạt động trên điện thoại Android. Bắt đầu từ Flash CS5, Adobe cung cấp cho những người phát triển Flash 1 công cụ là “AIR for Android” để làm các sản phẩm cho Android. Các sản phẩm AIR cho Android chỉ có thể được viết bằng […]

FlashVars trong AS2 và AS3

FlashVars là 1 phương pháp đơn giản và dễ dàng để truyền dữ liệu (data) hoặc các biến (variables) từ HTML vào Flash. Các biến được truyền qua FlashVars sẽ đi vào _root của Flash. Trong file HTML, biến được truyền qua FlashVars có dạng như  sau: <param name=”FlashVars” value=”ngon_ngu=tieng_viet” /> Trong đó “ngon_ngu” chính […]

XML trong ActionScript 3

Sử dụng XML là cách tốt nhất để Flash liên lạc với các dữ liệu từ bên ngoài. Dễ hiểu và dễ sử dụng. Cấu trúc của XML rất đa dạng, ở bài này tôi muốn giới thiệu 1 cấu trúc kết hợp để từ đó các bạn có thể áp dụng vào các trường […]