Android – Convert từ String sang int và ngược lại

Đối với người làm phát triển Android, việc phải chuyển đổi 1 biến từ dạng chuỗi (String) sang dạng số (int) hoặc ngược lại là rất hay gặp phải. Những đoạn code dưới đây sẽ giúp thực hiện việc đó.

1. Chuyển từ dạng chuỗi (String) sang dạng số (int):

– VD: người dùng nhập 1 số (int) vào 1 EditText có tên là “number_txt” vốn chỉ hiển thị chuỗi (String) để thực hiện 1 tính toán nào đó. Cách để chuyển đổi dữ liệu dạng chuỗi (String) từ number_txt sang dạng số (int) như sau:

int myNum = Integer.parseInt(number_txt.getText().toString());

2. Ngược lại, sau khi tính toán kết quả (myNum) sẽ được hiển thị ở 1 TextView tên “result_txt”

Cách 1:

result_txt.setText(String.valueOf(myNum));

Cách 2: chuyển kết quả tính toán từ dạng số (int) sang dạng chuỗi (String) để hiển thị trên TextView “result_txt

String result_str = Integer.toString(myNum);
result_txt.setText(result_str);

Dựa vào việc chuyển đổi trên, ta có thể làm 1 game nho nhỏ cho Android. Chẳng hạn tìm 1 số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 – 100. Người chơi nhập 1 số bất kỳ vào, số vừa nhập sẽ được so sánh với số cần tìm. Nếu số nhập vào khác số cần tìm thì người chơi sẽ được thông báo số cần tìm nhỏ hơn hay lớn hơn số nhập vào. Cứ thế tiếp tục cho đến khi tìm ra số cần tìm.

Download Android game: guess_a_number.zip