Ai là triệu phú – Flash Game

Đây là 1 Flash game được làm dựa theo game show  nổi tiếng “Ai là triệu phú”. Game này được viết bằng ActionScript 2. Cũng giống như nguyên bản của game show, Flash game “Ai là triệu phú” cũng có 15 mức câu hỏi từ dễ đến khó và 3 sự trợ giúp.

Với tổng cộng khoảng gần 200 câu hỏi được lấy từ XML. Mỗi mức câu hỏi sẽ có khoảng 10 câu được lấy ngẫu nhiên và đảm bảo không lặp lại cho đến khi trả lời hết. Vị trí của các đáp án cũng được đảo lộn ngẫu nhiên ở mỗi lần chơi. Ngoài ra game còn có hệ thống tính điểm và so sánh để xếp hạng các kết quả của những người chơi khác nhau.

Mời bạn chơi thử flash game “Ai là triệu phú”. Chúc vui vẻ.

Nếu bạn có điện thoại Android và quan tâm đến phiên bản của game này trên điện thoại Android thì có thể đọc bài “Ai là triệu phú – Android Game” trên blog này.